3lü Su Arıtma Filtresi


10” MİKRON SPUN SEDİMENT FİLTRE

Sularda bulunan çözünmemiş askıda bulunan katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe filtrasyon işlemi uygular. Aynı zamanda ters ozmos membran filtreyi koruyarak uzun filtre ömrü sağlar.
*Kullanım ömrü 8-12 aydır.


10” GAC KARBON KARTUŞ FİLTRE (UDF)

Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıkları filtreleyerek dengeyi sa
ğlar. Aynı zamanda organik maddelerin arıtımı için kullanılır.
*Kullanım ömrü 8-12 aydır.
*Suyun kullanım durumuna göre de
ğişiklik gösterebilir.


10”BLOK KARBON KARTUŞ FİLTRE  (CTO),

Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbonlardan oluşmaktadır. Nano teknoloji yöntemiyle Klor arıtımını yüksek oranda sağlar aynı zamanda klordan kaynaklanan kötü kokuyu da yok eder.  Devamında organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Bakteri oluşumunu engeller.

*Kullanım ömrü 8-12 aydır.