Orköy

Orman köylerinde sıcak su, genel olarak ocak ve sobalarda yakılan odun ve çok az miktar da olsa tüp gaz ve elektrik kullanılarak temin edilmektedir. 

Orman köylerinde sıcak su temin için kullanılan bu yöntemler, doğaya ve orman köylüsünün aile ekonomisine zarar vermektedir. Bir aile banyo, çamaşır, bulaşık ve genel temizlik işleri için günde ortalama 150 litre sıcak su tüketir, ihtiyaç duyulan bu suyu ısıtmak için, ocak ve sobalarda yılda ortalama 8 ster odun tüketilmektedir. Odundan elde edilen enerjinin % 87'si bacadan çıkmakta, sadece %13'ü değerlendirilebilmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman-Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY'nün amacı, ormanlarının korunması, genişletilmesi ve geliştirilmesi hedeflerine ulaşılmasını temin etmektir. Bunların yanında; orman köylüsünün yaşam kalitesinin yükseltilmesi, daha sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmasını sağlamak, doğaya zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla, ORKÖY; orman köylerinde uygulanan, Güneş Enerjisi ile Su Isıtma Sistemi Projeleri Sosyal Amaçlı Ferdi Proje konusu olarak değerlendirilmekte ve kredilendirilmektedir. 


ORKÖY, ORMAN KÖYLÜSÜNE NASIL KREDİ VERİYOR?

ORKOY, Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine ilişkin Esas ve Usullerde tespit edilen amaçlarına ulaşmak için, orman köylerine uygulanan, Güneş Enerjisi İle Su Isıtma Sistemi Projelerine, "faizsiz kredi" ile destek olmaktadır. Orman köylüsünün, bu hizmetlerden faydalanabilmesi için; yaşadığı köyün, bağlı olduğu ilçenin, Orman Köyleri Kalkınma Planında yer alması, köyüne sosyal amaçlı, Gün Isı Projesi Uygulanması konuşunda proje önerisinin olması, köy muhtarlığının ilgili, il Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne yazılı müracaat etmiş olması ve köyün, o yıl hazırlanan Orköy Ferdi Krediler Çalışma Programında yer alması gereklidir. Proje uygulayacak kişilerin tespiti, il Çevre ve Orman Müdürlüklerinde görevli, ORKÖY çalışanları tarafından bağlı olduktan, Esas ve Usuller, Tamim, Genelge hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. İl Müdürlüğünün uygulayacağı Tip Projenin, Orköy Genel Müdürlüğünce onaylanmasından sonra, Tip Projesine uygun olarak hazırlanan Teknik Şartnamesinde belirtilen özelliklere sahip güneş enerjisi sistemini istediği firmadan satın alabilir. Taahhüt Senedi ve Noter Borçlanma Sözleşmesinin hazırlanması ve proje uygulanmasının tamamlanmasından sonra, görevli mühendisler tarafından proje kontrolü yapılarak, kredi ilgilinin banka hesabına aktarılır. Kredinin faizi yoktur. Kullandırılan kredi tutarı, uygulamanın yapıldığı yıldan bir yıl sonra başlamak üzere 3 (üç) eşit taksitle geri alınır.